Головна / Опитування та моніторинг / Приязна адміністрація

З метою поширення кращого досвіду роботи органів виконавчої влади з громадськістю з 2008 року започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.07 №933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація" (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. №310, від 22.07.2009 р. №758) прийняте розпорядження голови райдержадміністрації  від 26.11.2010 №1086  "Про участь райдержадміністрації у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація".

Бажаючі можуть заповнити Анкету споживача послуг, що надає орган виконавчої влади та надіслати її до управління державної служби Головдержслужби України в Житомирській області (регіональний організаційний комітет) на адресу: вул.Мала Бердичівська,25 м.Житомир, 10014 або в електронному вигляді на електронну адресу: uds_zt@ukrpost.ua

 

АНКЕТА 
споживача послуг, що надає орган виконавчої влади

Шановний споживачу!

  Вашій увазі пропонується відповісти на питання анкети.

Мета анкетування — визначити якість надання послуг органами виконавчої влади та рівень задоволеності споживачів цими послугами.

 

І. Надання адміністративних послуг

Назва органу влади, що є учасником Конкурсу, до якого Ви зверталися:

 

ПРИМІТКА: Питання 1—4 передбачають вибір одного варіанта відповіді, на питання 5—6 може бути кілька варіантів відповіді.

 

1. Охарактеризуйте Вашу обізнаність про діяльність органу влади та послуг, які ним надаються, на момент звернення:

   повністю обізнаний, тому знав(ла) до кого звертатися і що для цього необхідно;

   мав(ла) загальне уявлення, тому потребував(ла) додаткового консультування щодо годин прийому, вичерпного переліку необхідних документів тощо;

   не мав(ла) жодної інформації про процедуру отримання необхідної послуги.

 

2. Чи задовольняє Вас інформація, розміщена на офіційному веб-сайті органу влади:

   так, інформація вичерпна та повна;

   частково, інформація потребує уточнення;

   ні, інформація застаріла та неактуальна;

   не користувався(лась) веб-сайтом органу влади;

   такий веб-сайт відсутній.

 

3. Охарактеризуйте середню тривалість очікування Вами особистого прийому:

   до 30 хвилин;                        2—4 години;

   30—60 хвилин;                      понад 4 години.       

   1—2 години;

 

4.  Чи є можливість отримати інформацію щодо прогнозного очікування особистого прийому:

   за довідковим телефоном можна отримати інформацію щодо середньої тривалості прийому одного відвідувача чи часу, коли зазвичай відвідувачів найменше;

   у секретаря (іншого відповідального працівника) можна довідатися, скільки осіб стоїть у черзі перед Вами та прогнозного очікування;

   ні, жодної подібної інформації не надається.

 

5.  Охарактеризуйте якість наданої особисто Вам послуги:

   цілком задоволений(на), послуга надана вчасно і належної якості;

   послуга надана з порушенням строку надання, а саме ____________________________ ________________________________________________________________________;

   для отримання послуги вимагалося заповнення чи надання додаткових документів, не регламентованих законодавством (наприклад, про сплату комунальних послуг);

   для отримання послуги стягувалися не регламентовані законодавством додаткові платежі чи вимагалося отримання додаткових платних послуг (наприклад, вимагалося заповнення бланків винятково на друкарській машинці чи з використанням персонального комп’ютера, за що бралася додаткова плата; вимагалося придбання бланків у приватних компаніях через їх відсутність в органі влади тощо), а саме ______

     ________________________________________________________________________ ;

   послуга надана, але її якістю не задоволений(на), а саме _________________________

     ________________________________________________________________________;

   послуга не надана без достатнього обґрунтування (наприклад, проігноровано усне звернення, висловлене під час прямої телефонної лінії чи особистого прийому), а саме _________________________________________________________________________

     ________________________________________________________________________ .

 

6. З якими з перелічених нижче випадків неналежного ставлення з боку відповідальних працівників органу влади стикалися Ви особисто:

   довелося за однією послугою звертатися декілька разів чи до різних працівників через неповну чи неточну інформацію, отриману від відповідального працівника (секретаря), на інформаційному стенді чи на офіційному веб-сайті органу влади;

   грубе або неналежне поводження з боку відповідальних працівників;

   у телефонній розмові відповідальний працівник не представився;

   недоступний для зв’язку чи тривалий період протягом робочого часу не відповідав телефон для довідок;

   наявність протягом годин прийому нічим не регламентованих т. зв. «технічних перерв»;

   посадовою особою на Вашу вимогу не були надані роз’яснення, яким чином оскаржити неправомірне з Вашої точки зору рішення;

   інше _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________.

 

7. Чи скаржилися Ви на неналежні діяння (рішення чи бездіяльність) посадових осіб органу влади:

   залишив(ла) скаргу у книзі скарг і пропозицій;

   скаржився(лась) керівництву органу влади під час прямої телефонної лінії чи в інший спосіб;

   подавав(ла) скаргу до суду, правоохоронних органів чи вищої інстанції;

   не скаржився(лась), однак маю претензії до роботи цього органу влади;

   не мав(ла) підстав скаржитися, оскільки робота цього органу влади цілком задовольняє.

 

 

ІІ. Пропозиції щодо покращення якості надання

адміністративних послуг

 

1. Які послуги, на Вашу думку, органом влади не надаються, але мали б надаватися?

     _________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________

 

2. Чи є у Вас пропозиції щодо покращення роботи органу? Які саме? 

     _________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________  

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________

 

ІІІ. Персональні дані споживача послуг

 

ПРИМІТКА: Заповнення цього розділу анкети не є обов’язковим.

 

Ваше прізвище,
ім’я, по батькові:

_____________________________________________________________

________________________________________________

 

(у разі заповнення анкети від організації — назва організації)

Ваша адреса, телефон:

________________________________________________

 

_____________________________________________________________

Соціальний статус:

(потрібне відмітити)

службовець;

робітник;

підприємець;

пенсіонер;

 

студент;

непрацюючий;

 

представник громадської організації;

 

інше

Дякуємо за участь в анкетуванні!

 

 

footer-img