Головна / Запобігання адміністративним правопорушенням

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)

 

 

Методичні рекомендації «Щодо діяльності адміністративних комісій при виконавчих комітетах селищної, сільських рад»

 

Положення про адміністративні комісії Української РСР

 

 

 

 

Зразки основних процесуальних документів, що використовуються

в роботі адміністративних комісій

 

Додаток І

Герб

Житомирська область

Виконавчий комітет__________ сільської (селищної) ради

 

РІШЕННЯ

 

 « ___» ________ 20__ р.   №________

 

Про утворення адміністративної комісії

 

З метою забезпечення дотримання адміністративного законодавства Украї­ни на території населеного пункту (кількох населених пунктів - у разі існування однієї ради в межах кількох населених пунктів) та керуючись ст.215 КУпАП і ст. З8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської (селищної, міської) ради

вирішив:

 

1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті_________ сільської (селищної, міської) ради.

2. Затвердити головою адміністративної комісії_________(ПІП – посада); заступником голови_________(ПІП – посада); відповідальним секретарем ___________________________________________________________(ПІП – посада);

членами                                                       комісії:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

   

(ПІП – посади), крім того, не члени виконкому – за згодою)

________________________________________________________________________

(не менше 6 членів)

 

3. Протягом десяти днів з дня прийняття цього рішення провести засідання виконавчого комітету ради, на якому затвердити план роботи адміністративної комісії.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського (селищного, міського) голову ________________________.

Сільський (селищний, голова ____________

(підпис)


 

Додаток 2

 

Житомирська область

Виконавчий комітет _______ сільської (селищної) ради

 

ПРОТОКОЛ

 про адміністративне правопорушення на гр. __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)

складений «_»______20__ р.

Я,_____________________________________________________________

                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

склав цей протокол про те, що гр. __________________________________

                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________________________

                  (дата, місце та суть правопорушення)

скоїв правопорушення, передбачене ч._ст._ КУпАП, чим заподіяв 

  матеріальну шкоду______________________________________________

                                       (характер та розмір заподіяної шкоди)

 

Свідки правопорушення:

1._____________________________________________________________

   (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, підпис)

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

 

Потерпілі:

 

1._____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, підпис)

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

 

Про права і обов'язки правопорушнику роз'яснено

 

Підпис правопорушника_____________

Підпис особи, що склала протокол_________

 

Примітка. До посадових осіб, які мають право складати протокол відносяться посадові особи органів місцевого самоврядування, уповноважені на це виконавчим комітетом сільської (селищної, міської) ради - сільський, селищний, міський голова, секретар ради, спеціалісти. Пояснення правопорушника додається. При відмові правопорушника підписати протокол в ньому робиться відповідна відмітка.


 

 

Додаток З

Герб

Житомирська область

Виконавчий комітет__________ сільської (селищної) ради

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

при виконавчому комітеті ____________ сільської

(селищної) ради

«__»_______20___ №______

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановний _______________________________________________________

                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

Вам необхідно з'явитися на засідання адміністративної комісії у виконавчий комітет __________________ сільської (селищної, міської) ради за адресою ________________________________________________________________________

«___ »___________ 20__ р. о ____ год. для розгляду справи про________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (адміністративне правопорушення).

 

Явка обов'язкова.

 

Відповідальний секретар

адміністративної комісії________   _________________

                                          (підпис)     (прізвище, ініціали)

  

 

 

 

Додаток 4

 

 

ПРОТОКОЛ

 адміністративної комісії при виконавчому комітеті ____________ сільської (селищної) ради Житомирського району

 

« __» ________20___ р.               __________________

                                                      (назва населеного пункту)

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті _____________ сільської (селищної, міської) ради в складі головуючого_____________________________________________________________,

членів ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________

 

відповідального секретаря_______________________________________________

розглянула справу на гр.__________________________________________________

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, домашня адреса,

______________________________________________________________________________

місце роботи, зміст справи)

 

Відомості про осіб, які беруть участь у справі__________________________

_____________________________________________________________________________

Пояснення осіб, які беруть участь у справі_____________________________

_____________________________________________________________________________

 

Громадянину(ці)___________________________________________________

було оголошено прийняту постанову і роз'яснено порядок і строки її оскарження відповідно до ст. ст. 288,289 КУпАП. (додається).

 

Голова комісії

 

Відповідальний секретар комісії


 

Додаток 5

Житомирська область

Виконавчий комітет ___________ сільської (селищної) ради

ПОСТАНОВА № __

адміністративної комісії при виконавчому комітеті

___________________ сільської (селищної) ради

«__»____20___ №_____               село (селище) _______________________

 

Комісія в складі головуючого      _____________, членів_______________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

відповідального секретаря___________________________________________________

 

розглянула протокол на гр._________________________________ 19__р. н.

                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________________________

                                                        (де народився)

який (яка) проживає___________________________________________________________

                                                         (домашня адреса)

працює___________________________________________________________________________

                                                             (місце роботи)

__________________________________________________________________________________

                                                     (ідентифікаційний код)

ВСТАНОВИЛА

що гр.___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                                     (суть правопорушення)

На підставі викладеного та керуючись ч.__ ст.__ КУпАП,

 

ПОСТАНОВИЛА

на гр.________________ накласти адміністративне стягнення_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                 (вид стягнення; розмір штрафу літерами)

Штраф повинен бути внесений до « __ » ________ 20___ р. на рахунок

№_________________ сільської (селищної, міської) ради у відділенні

банку__________________________

(назва банку і його реквізити: розрахунковий рахунок, код, МФО)

Ця постанова може бути оскаржена в виконавчий комітет відповідної ради або в місцевий суд у десятиденний термін з дня винесення постанови.

 

Голова комісії

Відповідальний секретар комісії

Закінчення додатка 5

РОЗПИСКА

 

Постанова адміністративної комісії при виконавчому комітеті _________________________________________________________________сільської (селищної, міської) ради _______________

району № __ від «__»__________________ 200_ р. про накладення штрафу

на гр. __________________ в сумі_________________ грн. мною одержана

«__» ____ 200 ' р.

Термін оплати і порядок оскарження мені роз'яснено.

 

Підпис ____________

 

 

Копію постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті ________________________________ сільської (селищної, міської) ради___________________

району №__ від « »________ 200__ р. про накладення штрафу відправ­лено поштою особі, щодо якої її винесено. Порядок оскарження роз'яснено.

 

Підпис відповідального

секретаря адміністративної комісії       ___________________________________


 

Додаток 6

 

Герб

Житомирська область

Виконавчий комітет_________ сільської (селищної) ради

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

при виконавчому комітеті ________ сільської (селищної) ради

 

від «___»______20___ №______

село (селище, місто) ___________

гр._____________________

_______________________

 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті _____________ сільської (селищної, міської) ради надсилає Вам постанову № ___ від «__»_______ 20__ р. про накладення адміністративного стягнення у вигляді

попередження, згідно з ч.__ ст.__ КУпАП.

При повторному вчиненні протягом року однорідного адміністративного правопорушення до Вас буде застосоване більш суворе адміністративне стягнення.

 

Відповідальний секретар комісії

 

 


 

Додаток 7

Герб

Житомирська область

Виконавчий комітет _________ сільської (селищної) ради

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

при виконавчому комітеті _________________ сільської (селищної) ради

від«___»_______20___ №______

село (селище, місто) ___________

 

 

гр._____________________

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті _____________ сільської (селищної, міської) ради надсилає Вам постанову № _____ від «_» _____ 200_ р. про стягнення штрафу в розмірі __ грн. згідно з ч.__ ст._ КУпАП. Штраф повинен бути внесений до «_» _____ 20__ р. на рахунок №_________________ сільської (селищної, міської) ради у відділенні банку____________________________________________________.

(назва банку і його реквізити: розрахунковий рахунок, код, МФО)

При несплаті штрафу згідно з чинним законодавством дане стягнення буде проведено в примусовому порядку.

 

Відповідальний секретар комісії

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 8

Герб

Житомирська область

Виконавчий комітет _________ сільської (селищної) ради

 

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

при виконавчому комітеті ________ сільської (селищної) ради

 

від «___»______20___ №______

село (селище) ___________

 

Начальнику _________ районного

(міського, міськрайонного) відділу

 державної виконавчої служби

______________________________

 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті _____________ сільської (селищної, міської) ради надсилає Вам постанову № ___ від «__» _____ 20__ р. про стягнення штрафу з гр. _____________________________, жителя ___________________________________________

згідно з ч.__ ст._КУпАП.

 

 

Відповідальний секретар комісії

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 9

Герб

 Житомирська область

Виконавчий комітет _________ сільської (селищної) ради

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

при виконавчому комітеті ________ сільської (селищної) ради

 

від «___»_______20___ №______

село (селище) ______________

Директору (керівнику)__________

_______________________________

Головному бухгалтеру _____________

_______________________________

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті _____________

сільської (селищної, міської) ради надсилає Вам постанову № ___ від «__» ____ 20__ р. про стягнення штрафу з заробітної плати гр.________________ ______________________________ жителя _______________________, який (яка) не сплатив (ла) добровільно згідно з ч.__ ст. __ КУпАП.

 

Голова комісії

                   (відрізний талон відправляється адресату)

Голові адміністративної комісії при виконавчому

 комітеті________ _______________

сільської (селищної, міської) ради

_____________________________

Штраф у сумі ______ грн. з гр. _______________________________,

жителя_____________________________ знято і перераховано на рахунок №___________________ сільської (селищної, міської) ради у відділенні банку____________________________________________________________.

(назва банку і його реквізити; розрахунковий рахунок, код, МФО)

 

Директор (керівник) ______________

                                       (підпис)

Головний бухгалтер____________

                                        (підпис)

 

 

footer-img