Головна / Доступ до публічної інформації

Стан забезпечення Житомирською районною державною адміністрацією права громадян на доступ до публічної інформації у 2018 році

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирській районній державній адміністрації проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації є загальний відділ апарату райдержадміністрації.

У 2018 році до районної державної адміністрації надійшло 55 запитів на публічну інформацію, що на 32 запити менше ніж за аналогічний період 2017 року. Із них отримано електронною поштою – 39 запитів, поштою – 16 запитів.  Від фізичних осіб надійшло 23 запити, від юридичних осіб – 22, від громадських організацій – 10 запитів. Найбільше запитів надійшло від мешканців м. Житомира.

Переважну більшість запитувачів цікавила інформація аграрної політики та земельних відносин, діяльності сільськогосподарських підприємств, закладів освіти, захисту прав дітей, житлової політики, праці та заробітної плати.

Відповідно до положень Закону Укарїни «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

За результатами розгляду запитів на публічну інформацію у звітному періоді було надано відповіді на всі запити, що надійшли до адміністрації та було надано  роз’яснення щодо запитуваної інформації у строк, встановлений відповідно до статті 20 Закону України від «Про доступ до публічної інформації».

У Житомирській районній адміністрації щокварталу проводиться аналіз розгляду запитів на публічну інформацію, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті   райдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації».

Реалізація заходів щодо виконання в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» перебуває на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.

 

 

 

Стан забезпечення Житомирською районною державною адміністрацією права громадян на доступ до публічної інформації у січні-вересні 2018 року

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Закон “Про доступ до публічної інформації” визначає механізми реалізації одного з основоположних прав людини – права на отримання інформації, зокрема, про діяльність органів влади.

Закон також гарантує доступ до інформації, яка знаходиться у осіб, якщо вони: 1) фінансуються з державного чи місцевих бюджетів – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; 2) виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків; 3) володіють інформацією про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян, іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація).

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.  Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.  Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації є загальний відділ апарату райдержадміністрації.

У січні-вересні 2018 року до районної державної адміністрації надійшло 45 запитів на публічну інформацію, з них  від фізичних осіб - 19 запитів, від юридичних осіб – 18, від громадських організацій – 8 запитів. 

Найбільш запитувана інформація з питань аграрної політики та земельних відносин, діяльності закладів освіти району, житлової політики, захисту прав дітей.

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

 

***

Стан забезпечення Житомирською районною державною адміністрацією права громадян на доступ до публічної інформації у січні-березні 2018 року

 

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.  Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Доступ до публічної інформації здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;

            2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом;

            3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Надання публічної інформації Житомирською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації є загальний відділ апарату райдержадміністрації.

У січні-березні 2018 року до районної державної адміністрації надійшло 14 запитів на публічну інформацію, з них  від фізичних осіб - 5 запитів, від юридичних осіб – 4, від громадських організацій – 5 запитів. 

Найбільш запитувана інформація з питань аграрної політики та земельних відносин, заробітної плати та соціального захисту.

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

 ***

Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

 Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

 

 1. ДОВІДНИК ТЕЛЕФОНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 3. ЗВІТИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
 4. ЗВІТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ
 5. РІЧНІ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ
 6. ПЕРЕЛІКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА БЛАНКИ ЗАЯВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 7. АДМІНІСТРАТИВНІ ДАНІ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ (ОБРОБЛЯЮТЬСЯ) РОЗПОРЯДНИКОМ ІНФОРМАЦІЇ
 8. ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"
 9. РЕЄСТР НАБОРІВ ДАНИХ
 10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ОБЛІКУ (РЕЄСТР) ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 11. ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

 

***

Указ Президента України № 547/2011

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядження голови Житомираської райдержадміністрації від 25.06.11 № 629 "Про доступ до публічної інформації"

footer-img