Головна / Економіка та фінанси / Економіка / Програми

Проект програми економічного і соціального розвитку Житомирського району на 2019 рік

 

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

 

Звіт про виконання бюджетної програми місцевого бюджету

 

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

 

Проект програми економічного і соціального розвитку Житомирського району на 2018 рік

 

Програма економічного і соціального розвитку Житомирського району на 2017 рік

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Житомирському районі на 2017-2020 роки

 

Програма залучення інвестицій в економіку Житомирського району на 2016-2020 роки

 

ЗВІТ

про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирському районі на 2017 – 2020 роки за 9 місяців 2018 року

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Житомирському районі на 2017-2020 роки затверджена рішенням 8 сесії 7 скликання Житомирської районної ради від 15 грудня 2016 року.

Дана Програма спрямована на створення сприятливих соціальних, правових, організаційних та економічних умов для подальшого розвитку малого підприємництва в районі та являє собою комплекс заходів з відповідними термінами реалізації.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування. На період дії програми передбачено фінансування заходів програми у розмірі 340,0 тис. грн.

На 2018 рік з районного бюджету виділено кошти у сумі 80,0 тис. грн., з них використано у звітному періоді 42,8 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2018 року заходи програми реалізовувалися за напрямами щодо упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, ресурсного та інформаційного забезпечення малого і середнього бізнесу, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

З метою поліпшення підприємницького середовища, впровадження шляхів і механізмів вдосконалення та спрощення процедур отримання адміністративних послуг в райдержадміністрації працює Центр надання адміністративних послуг, який забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 139 найменувань. З початку 2018 року надано 14983 адміністративні послуги та видано 27 документів дозвільного характеру.

Центр надання адміністративних послуг має доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що значно спрощує надання адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг суб’єктам звернення.

На початок звітного періоду в районі нараховувалось 4143 суб’єкти господарської діяльності.

За 9 місяців поточного року державними реєстраторами зареєстровано 9 юридичних та 33 фізичні особи-підприємці та припинили свою діяльність 2 юридичні та 34 фізичні особи- підприємці.

Станом на 01.10.2018 року в районі нараховується 4329 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 1361 юридична особа та 2968 фізичних осіб-підприємців. З початку року загальна кількість суб’єктів підприємництва збільшилась на 186 одиниць.

Кількість малих підприємств району становить 355 одиниць, середніх же 25.

Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств району становить 93,4% і 6,6% відповідно середніх.

Кількість найманих працівників на малих підприємствах становить 2183 особи, на середніх 7130 осіб.

Протягом звітного періоду значно зросли обсяги надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до районного бюджету. Так, надходження по єдиному податку від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців зросли на 2897,7 тис. грн. і складають 13764,1 тис. грн.

Галузева структура малого підприємництва району свідчить, що переважна частина суб’єктів підприємницької діяльності працює у сфері торгівельного обслуговування та посередництва. Представниками малого бізнесу обслуговується велика частина споживчого ринку району. Дуже повільно розвивається підприємництво у сфері промислового виробництва та побутового обслуговування, особливо в сільській місцевості.

Мережа закладів торгівлі та ресторанного господарства району нараховує 443 об’єкти. Побутові послуги в районі надають 37 суб’єктів господарювання.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту за січень-червень 2018 року склав 304416,0 тис. грн., індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств становив 101,2%.

В районі налагоджена взаємодія між райдержадміністрацією, та Житомирським міським центром зайнятості з питань залучення безробітних до підприємницької діяльності.

У звітному періоді 34 особи пройшли професійне навчання, у тому числі 32 особи навчались у роботодавців на робочому місці, шляхом стажування. Проведено 18 семінарів: «Як розпочати свій бізнес», в яких взяли участь 25 безробітних осіб. Безробітні отримали певні знання з основ ринкової економіки, оподаткування, правових аспектів підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку, бізнес-планування.

В січні-серпні 2018 року заяву на отримання компенсації фактичних витрат на сплату єдиного внеску до центру зайнятості подали 5 роботодавців, які створили нові робочі місця та працевлаштували 7 безробітних, зокрема:

- 6 осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

- 1 особа в пріоритетних видах економічної діяльності.

Виконуючи завдання щодо ресурсного та інформаційного забезпечення малого і середнього бізнесу, то на сайті Житомирської райдержадміністрації в рубриці «Інвестиційна привабливість» розміщено інвестиційну характеристику району та інвестиційні пропозиції нежитлових приміщень, виробничих приміщень, об’єктів незавершеного будівництва та вільних земельних ділянок, що пропонуються для викупу або передачі в оренду.

На постійній основі здійснюється інформування щодо можливості участі суб’єктів господарювання району у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, економічних конференціях, тендерах тощо.

З метою сприяння розвитку підприємництва, в районі запроваджено проведення щорічних урочистостей з нагоди Дня підприємця, під час яких відзначаються нагородами кращі підприємці району. У 2018 році 16 кращих представників малого та середнього бізнесу відзначено дипломами та цінними подарунками районної державної адміністрації. Також підприємці району взяли участь в обласному конкурсі «Кращий підприємець – 2018 року».

Щодо формування інфраструктури підтримки підприємництва, то в районі вона не надто розвинена, однак на території району працює кредитна спілка, 15 громадських об’єднань та організацій, «Гарячі лінії», які вирішують питання, що стосуються підприємницької діяльності.

Виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирському районі були направленні на сприяння розвитку підприємництва в районі, інформуванню щодо змін у чинному законодавстві, а також для налагодженню стосунків та більш тісної співпраці між владою та суб’єктами господарювання.

 

                                                                                             ***

                                                                                           ЗВІТ

про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва

у Житомирському районі на 2017 – 2020 роки за 8 місяців 2017 року

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Житомирському районі на 2017-2020 роки затверджена рішенням 8 сесії 7 скликання Житомирської районної ради від 15 грудня 2016 року.

Дана Програма спрямована на створення сприятливих соціальних, правових, організаційних та економічних умов для подальшого розвитку малого підприємництва в районі та являє собою комплекс заходів з відповідними термінами реалізації.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування. На період дії програми передбачено фінансування заходів програми в розмірі 340,0 тис. грн. Так у 2017 році були виділені кошти у сумі 100,0 грн. Використано на виконання заходів програми у звітному періоді, кошти в сумі майже 67 тис. грн.

Протягом 8 місяців 2017 року проводилася відповідна робота, направлена на  виконання ряду заходів, які передбачені розділами  вищеназваної Програми.

На виконання заходу по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності у звітному періоді районною державною адміністрацією забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Функціонує у районі центр надання адміністративних послуг. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.05.2017 №329 затверджений перелік адміністративних послуг, які можуть надаватися через центр, їх кількість становить 54.

Протягом звітного періоду діяльність райдержадміністрації була направлена на розширення переліку адміністративних послуг, зокрема:

-                      оформлення та видача паспортів громадянина України у формі ІД карток;

-                      оформлення та видача біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

За 8 місяців центром надання адміністративних послуг було надано 2787 адміністративних послуг.

З метою підвищення ефективної діяльності місцевих органів влади в питаннях співпраці з бізнесом утворена Координаційна рада з питань розвитку підприємництва в Житомирському районі, на якій розглядаються питання реалізації єдиної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, оподаткування, виконання заходів районної програми розвитку підприємництва, детінізації доходів та легалізації робочих місць, рівня оплати праці найманим працівникам.

В рамках Програми за кошти місцевих бюджетів передбачено фінансування заходу фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки на 2017-2020 роки.

В районі налагоджена взаємодія між райдержадміністрацією, та Житомирським міським центром зайнятості з питань залучення безробітних до підприємницької діяльності.

У звітному періоді 39 осіб пройшли професійне навчання. Проведено 13 семінарів: «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес ідеї до власної справи», в яких взяли участь 25 безробітних. Безробітні отримали певні знання з основ ринкової економіки, оподаткування, правових аспектів підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку, бізнес-планування.

Одноразова допомога по безробіттю для започаткування власної справи не надавалась, у зв¢язку з відсутністю коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Виконуючи завдання щодо ресурсного та інформаційного забезпечення малого і середнього бізнесу, то на сайті Житомирської райдержадміністрації в рубриці «Інвестиційна привабливість» розміщена інвестиційна характеристика району та інвестиційні пропозиції нежитлових приміщень, виробничих приміщень, об’єктів незавершеного будівництва та вільних земельних ділянок, що пропонуються для викупу або передачі в оренду.

Підприємці району своєчасно інформувалися стосовно дати і місця проведення навчальних семінарів-практикумів з питань організації та ведення бізнесу, що були організовані департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації та мали змогу поповнити свої знання на безкоштовних навчальних заходах.

На постійній основі здійснюється інформування щодо можливості участі суб’єктів господарювання району у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, економічних конференціях, тендерах тощо.

З метою сприяння розвитку підприємництва, в районі запроваджено проведення щорічних урочистостей з нагоди Дня підприємця, під час яких відзначаються нагородами кращі підприємці району. У2017 році 20 кращих представників малого та середнього бізнесу відзначено грамотами та цінними подарунками районної державної адміністрації. Також підприємці району взяли участь в обласному конкурсі «Кращий підприємець – 2017 року».

З метою презентації економічного потенціалу Житомирського району у звітному періоді виготовлено буклети з інформацією про провідні підприємства Житомирського району.

Щодо формування інфраструктури підтримки підприємництва, то в районі вона не надто розвинена, однак на території району працює кредитна спілка, 15 громадських об’єднань та організацій, «Гарячі лінії», які вирішують питання, що стосуються підприємницької діяльності.

Станом на 01.08 2017 року в районі нараховується 4127 суб’єктів господарської діяльності, з них – 1307 юридичних осіб та 2820 фізичних осіб підприємців. З початку року кількість суб’єктів збільшилась на 133 одиниці.

За результатами роботи 8 місяців 2017 року суб’єктами малого підприємництва сплачено до бюджету району 13608,7 тис. грн. єдиного податку на підприємницьку діяльність, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку зросли на 9,8% або на 1213,9 тис. грн.

Виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирському районі були направленні на сприяння розвитку підприємництва в районі, інформуванню щодо змін у чинному законодавстві, а також для налагодженню стосунків та більш тісної співпраці між владою та суб’єктами господарювання.

 

Аналітична довідка

про хід виконання місцевої програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

 

Райдержадміністрація повідомляє, що державна політика сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на районному рівні здійснюється відповідно до затвердженої рішенням восьмої сесії сьомого скликання Житомирської районної ради №214 від 15 грудня 2016 року «Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирському районі на 2017-2020 роки».

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні стратегічних завдань соціально-економічного розвитку району шляхом консолідації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських організацій і об’єднань підприємців, забезпечення зайнятості населення, насиченню вітчизняного ринку товарами і послугами, підвищенню добробуту громадян.

На період дії програми передбачено фінансування заходів програми в розмірі 340,0 тис. грн. Так у 2017 році були виділені кошти у сумі 100,0 грн.

За даними відділу державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації станом на 1 квітня 2017 року у районі зареєстровано 3986 суб’єктів малого підприємництва, в тому числі юридичних осіб – 1245 одиниць, фізичних осіб-підприємців – 2741 одиниця.

Впродовж І кварталу поточного року державними реєстраторами зареєстровано 7 юридичних та 44 фізичних осіб-підприємців і закрито 4 юридичні та 55 фізичних осіб-підприємців.

У селищній, сільських радах Житомирського району, Станишівській та Тетерівській об¢єднаних територіальних громадах працює 323 окремо розташованих магазини, кіоски, лотки, 5 об’єктів ресторанного господарства та 57 об єктів громадського харчування (кафе, бар, їдальня). Крім того, суб’єкти малого підприємництва надають населенню району побутові послуги, зареєстровано 43 заклади побутового обслуговування.

За результатами роботи за січень-березень 2017року суб’єктами малого підприємництва сплачено до бюджету району 4927,1 тис. грн. єдиного податку на підприємницьку діяльність, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 588,4 тис. грн. або на 113,6%.

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в районі проводилась робота спрямована на створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів юридичних та фізичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

У звітному періоді центром надання адміністративних послуг було надано 1265 послуг.

На сьогоднішній день ведеться робота з розширення переліку адміністративних послуг.  Кількість адміністративних послуг, що надаються у ЦНАПі, становить 52.

Центр надання адміністративних послуг має доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З метою сприяння зайнятості населення в районі приділяється значна увага інформаційній та роз’яснювальній роботі серед безробітних та роботодавців.

Так впродовж І кварталу 2017 року за сприяння фахівців Житомирського міського центру зайнятості проводилися семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес ідеї до власної справи», в яких взяли участь 17 безробітних. Безробітні отримали певні знання з основ ринкової економіки, оподаткування, правових аспектів підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку, бізнес-планування.

Для суб’єктів малого і середнього підприємництва та підприємців-початківців, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю 22 лютого у великій залі Житомирської райдержадміністрації відбувся інформаційно - консультаційний семінар, з актуальних питань у сфері підприємництва, застосування діючого законодавства, у тому числі з реєстрації бізнесу, оподаткування, оплати праці, легалізації заробітної плати, із залученням фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації, головного управління Державної фіскальної служби в області, міського центру зайнятості, головного управління Пенсійного фонду України в області.

На постійній основі здійснюється інформування суб’єктів господарювання району щодо можливості їх участі у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, економічних конференціях, тендерах тощо.

З метою ресурсної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва проводилось інформування їх про об’єкти комунальної власності, що пропонуються для викупу або передачі в оренду, зокрема: нежитлові приміщення, виробничі приміщення, об’єкти незавершеного будівництва, незадіяні земельні ділянки. Вказана інформація розміщена на офіційному веб-сайті райдержадміністрації www. zhytomyr-rda.gov.ua

 

Для оперативного вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності, та з метою забезпечення діалогу між районною владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, що регулює підприємницьке середовище, продовжувалася робота “гарячих ліній”, “телефонів довіри”, інформація про роботу яких оприлюднювалася в місцевих засобах масової інформації.

 

  

footer-img